فراموشی کلمه عبور
جزئیات بسته اینترنت همراه
ورود شماره
پرداخت

جزئیات بسته اینترنت همراه انتخابی شما به شرح زیر می باشد:

300مگابایت/4900ت
300مگابایت هدیه ​پلاس
مدت:1ماه
حجم:300مگابایت+300مگابایت هدیه ​پلاس
قیمت:4900تومان