فراموشی کلمه عبور
جزئیات بسته اینترنت همراه
ورود شماره
پرداخت

جزئیات بسته اینترنت همراه انتخابی شما به شرح زیر است:

30 گیگابایت/80000 ت
مدت:1ماه
حجم:30گیگابایت
قیمت:80000تومان