فراموشی کلمه عبور
جزئیات بسته اینترنت همراه
ورود شماره
پرداخت

جزئیات بسته اینترنت همراه انتخابی شما به شرح زیر است:

3 گیگ/15500 ت 
مدت:1ماه
حجم:3گیگابایت
قیمت:15500تومان