خدمات
خرید
پشتیبانی
شاتل موبایل من
فراموشی کلمه عبور
جزییات بسته
ورود شماره
پرداخت

جزییات بسته انتخابی شما به شرح زیر است:

1 ماهه - 4 گیگ/19200 ت
مدت:1ماه
حجم:4گیگابایت
قیمت:19200تومان