فراموشی کلمه عبور
جزئیات بسته اینترنت همراه
ورود شماره
پرداخت

جزئیات بسته اینترنت همراه انتخابی شما به شرح زیر است:

500مگابایت/5500ت
200مگابایت هدیه
مدت:1ماه
حجم:500مگابایت+200مگابایت هدیه
قیمت:5500تومان