خدمات
خرید
پشتیبانی
شاتل موبایل من
فراموشی کلمه عبور
جزییات بسته
ورود شماره
پرداخت

جزییات بسته انتخابی شما به شرح زیر است:

500مگابایت/7000ت
مدت:1ماه
حجم:500مگابایت
قیمت:7000تومان