فراموشی کلمه عبور
جزئیات بسته اینترنت همراه
ورود شماره
پرداخت

جزئیات بسته اینترنت همراه انتخابی شما به شرح زیر می باشد:

500مگابایت/5500ت
300مگابایت هدیه پلاس
مدت:1ماه
حجم:500مگابایت+300مگابایت هدیه پلاس
قیمت:5500تومان