خدمات
خرید
پشتیبانی
شاتل موبایل من
فراموشی کلمه عبور
جزییات بسته
ورود شماره
پرداخت

جزییات بسته انتخابی شما به شرح زیر است:

1ماهه -50 گیگابایت - 170000ت
مدت:1ماهه
حجم:50گیگ
​قیمت: 170000تومان