فراموشی کلمه عبور
جزئیات بسته اینترنت همراه
ورود شماره
پرداخت

جزئیات بسته اینترنت همراه انتخابی شما به شرح زیر است:

50 گیگ /98000 ت
مدت:1ماه
حجم:50گیگابایت
قیمت:98000تومان