فراموشی کلمه عبور
جزئیات بسته اینترنت همراه
ورود شماره
پرداخت

جزئیات بسته اینترنت همراه انتخابی شما به شرح زیر می باشد:

6 گیگ شاتل موبایل پلاس/21000 ت
مدت:1ماه
حجم:6گیگابایت
قیمت:21000تومان