فراموشی کلمه عبور
جزئیات بسته اینترنت همراه
ورود شماره
پرداخت

جزئیات بسته اینترنت همراه انتخابی شما به شرح زیر است:

7 گیگابایت/27500ت
مدت:1ماه
حجم:7گیگابایت
قیمت:27500تومان