خدمات
خرید
پشتیبانی
شاتل موبایل من
فراموشی کلمه عبور
جزییات بسته
ورود شماره
پرداخت

جزییات بسته انتخابی شما به شرح زیر است:

7 گیگابایت/37000ت
مدت:1ماه
حجم:7گیگابایت
قیمت:37000تومان