فراموشی کلمه عبور
جزئیات بسته اینترنت همراه
ورود شماره
پرداخت

جزئیات بسته اینترنت همراه انتخابی شما به شرح زیر است:

850مگابایت/9000ت
مدت:1ماه
حجم:850مگابایت
قیمت:9000تومان