فراموشی کلمه عبور
جزئیات بسته اینترنت همراه
ورود شماره
پرداخت

جزئیات بسته اینترنت همراه انتخابی شما به شرح زیر می باشد:

850مگابایت/9000ت
300مگابایت هدیه پلاس
مدت:1ماه
حجم:850مگابایت+300مگابایت هدیه پلاس
قیمت:9000تومان