فراموشی کلمه عبور
جزئیات بسته اینترنت همراه
ورود شماره
پرداخت

جزئیات بسته اینترنت همراه انتخابی شما به شرح زیر است:

100مگابایت/2000ت
مدت:7روزه
حجم:100مگابایت
قیمت:2000تومان