فراموشی کلمه عبور
جزییات بسته
ورود شماره
پرداخت

جزییات بسته انتخابی شما به شرح زیر است:

100مگابایت/2000ت
مدت:7روزه
حجم:100مگابایت
قیمت:2000تومان