فراموشی کلمه عبور
جزییات بسته
ورود شماره
پرداخت

جزییات بسته انتخابی شما به شرح زیر است:

2.5 گیگ/12000 ت 
مدت:7روزه
حجم:2.5گیگابایت
قیمت:12000تومان