فراموشی کلمه عبور
جزئیات بسته اینترنت همراه
ورود شماره
پرداخت

جزئیات بسته اینترنت همراه انتخابی شما به شرح زیر می باشد:

200مگابایت+مکالمه/3400ت
مدت:7روزه
حجم:200مگابایت
مکالمه درون شبکه:نامحدود
قیمت:3400تومان