فراموشی کلمه عبور
جزئیات بسته اینترنت همراه
ورود شماره
پرداخت

جزئیات بسته اینترنت همراه انتخابی شما به شرح زیر است:

200مگابایت/3900ت
مدت:7روزه
حجم:200مگابایت
قیمت:3900تومان