فراموشی کلمه عبور
جزییات بسته
ورود شماره
پرداخت

جزییات بسته انتخابی شما به شرح زیر است:

20گیگ/60000ت
مدت:7روزه
حجم:20گیگابایت
قیمت:60000تومان