فراموشی کلمه عبور
جزئیات بسته اینترنت همراه
ورود شماره
پرداخت

جزئیات بسته اینترنت همراه انتخابی شما به شرح زیر است:

20گیگ/60000ت
مدت:7روزه
حجم:20گیگابایت
قیمت:60000تومان