فراموشی کلمه عبور
جزئیات بسته اینترنت همراه
ورود شماره
پرداخت

جزئیات بسته اینترنت همراه انتخابی شما به شرح زیر است:

300 مگ/4500 ت
مدت:7روزه
حجم:300مگابایت
قیمت:4500تومان