فراموشی کلمه عبور
جزییات بسته
ورود شماره
پرداخت

جزییات بسته انتخابی شما به شرح زیر است:

550مگابایت+مکالمه/6300ت
مدت:7روزه
حجم:550مگابایت
مکالمه درون شبکه:نامحدود
قیمت:6300تومان