فراموشی کلمه عبور
جزئیات بسته اینترنت همراه
ورود شماره
پرداخت

جزئیات بسته اینترنت همراه انتخابی شما به شرح زیر است:

5 گیگ/17500 ت
مدت:7روزه
حجم:5گیگابایت
قیمت:17500تومان