خدمات
خرید
پشتیبانی
شاتل موبایل من
فراموشی کلمه عبور
جزییات بسته
ورود شماره
پرداخت

جزییات بسته انتخابی شما به شرح زیر است:

7روزه -800 مگابایت - 7500ت
مدت: 1 هفته
حجم: 800مگابایت
قیمت: 7500تومان