فراموشی کلمه عبور
جزییات بسته
ورود شماره
پرداخت

جزییات بسته انتخابی شما به شرح زیر است:

800مگابایت+مکالمه/7300ت
مدت:7روزه
حجم:800مگابایت
مکالمه درون شبکه:نامحدود
قیمت:7300تومان